βουλή βουλῆς, ἡ

Hasło: 
βουλή
Definicja: 
wola, postanowienie; rada; rada starszych
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Państwo i społeczeństwo
Frekwencja: 
438

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1