ὅτε

Search Lemma: 
ὅτε
DEFINITION: 
(conj.) ne zaman ki, -dığında
SÖZCÜK TÜRÜ: 
bağlaç: yantümce bağlacı
ANLAMSAL ALAN: 
Zaman
FREQUENCY RANK: 
185

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BD%85%CF%84%CE%B5