ὅτε

TEST TRANSLATION: 
ὅτε
DEFINITION: 
متى ، بينما ، طالما
أقسام الكلام: 
حرف عطف: يضع في مرتبة أدنى
المجموعة الدلالية: 
الزمن
FREQUENCY RANK: 
185

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BD%85%CF%84%CE%B5