ὅτε

Search Lemma: 
ὅτε
DEFINITION: 
când, oricând (+indic. sau opt.)
PARTE DE VORBIRE: 
conjuncţie: subordonatoare
GRUP SEMANTIC: 
Timp
FREQUENCY RANK: 
185

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BD%85%CF%84%CE%B5