ὅμως

Search Lemma: 
ὅμως
DEFINITION: 
yine de, bununla birlikte
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zarf
ANLAMSAL ALAN: 
Bağlaçlar/Zarflar
FREQUENCY RANK: 
433

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BD%85%CE%BC%CF%89%CF%82