ὅμως

Hasło: 
ὅμως
Definicja: 
niemniej jednak, mimo wszystko
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Spójniki/przysłówki
Frekwencja: 
433

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BD%85%CE%BC%CF%89%CF%82