ὅμως

Search Lemma: 
ὅμως
DEFINITION: 
cu toate acestea, în ciuda acestui fapt
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Conjuncţii/Adverbe
FREQUENCY RANK: 
433

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BD%85%CE%BC%CF%89%CF%82