ἵημι, ἥσω, ἧκα, -εἷκα, εἷμαι, -εἵθην

Search Lemma: 
ἵημι
DEFINITION: 
ileri atmak, fırlatmak; (mid.) atılmak, kendini atmak, yönelmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -μι grubu
ANLAMSAL ALAN: 
İş ve Dinlence
FREQUENCY RANK: 
63

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%B5%CE%B7%CE%BC%CE%B9-%E1%BC%A5%CF%83%CF%89-%E1%BC%A7%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%E1%BC%B7%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%E1%BC%B7%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%E1%BC%B5%CE%B8%CE%B7%CE%BD