ἵημι, ἥσω, ἧκα, -εἷκα, εἷμαι, -εἵθην

Search Lemma: 
ἵημι
DEFINITION: 
a pune în mişcare, a lăsa să plece, a trage; (med.) a se grăbi
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -μι
GRUP SEMANTIC: 
Muncă şi odihnă
FREQUENCY RANK: 
63

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%B5%CE%B7%CE%BC%CE%B9-%E1%BC%A5%CF%83%CF%89-%E1%BC%A7%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%E1%BC%B7%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%E1%BC%B7%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%E1%BC%B5%CE%B8%CE%B7%CE%BD