ἵημι, ἥσω, ἧκα, -εἷκα, εἷμαι, -εἵθην

Hasło: 
ἵημι
Definicja: 
wprawiać w ruch, puszczać, strzelać; (w med.) rzucać się, pędzić
Część mowy: 
Czasownik: -μι
Grupa semantyczna: 
Praca i odpoczynek
Frekwencja: 
63

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%B5%CE%B7%CE%BC%CE%B9-%E1%BC%A5%CF%83%CF%89-%E1%BC%A7%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%E1%BC%B7%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%E1%BC%B7%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%E1%BC%B5%CE%B8%CE%B7%CE%BD