ἥσσων ἧσσον

Search Lemma: 
ἥσσων
DEFINITION: 
(savaşta) yenilmiş; -den küçük, -den aşağı (comp. κακός/μικρός)
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 3. çekim grubu, -ων, -ον bitimli
ANLAMSAL ALAN: 
Nitelikler
FREQUENCY RANK: 
302

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%A5%CF%83%CF%83%CF%89%CE%BD-%E1%BC%A7%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD