ἥσσων ἧσσον

Hasło: 
ἥσσων
Definicja: 
mniejszy, słabszy, gorszy (comp. od κακός lub μικρός)
Część mowy: 
Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον
Grupa semantyczna: 
Charakterystyka
Frekwencja: 
302

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%A5%CF%83%CF%83%CF%89%CE%BD-%E1%BC%A7%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD