ἥσσων ἧσσον

Search Lemma: 
ἥσσων
DEFINITION: 
mai puţin, mai slab (comp al lui κακός sau μικρός)
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον
GRUP SEMANTIC: 
Caracteristici
FREQUENCY RANK: 
302

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%A5%CF%83%CF%83%CF%89%CE%BD-%E1%BC%A7%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD