ἔργον ἔργου, τό

Search Lemma: 
ἔργον
DEFINITION: 
iş, uğraş, eser, eylem, görev
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
İş ve Dinlence
FREQUENCY RANK: 
155

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%94%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BD-%E1%BC%94%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C