ἔργον ἔργου, τό

Hasło: 
ἔργον
Definicja: 
dzieło, czyn, osiągnięcie, praca
Część mowy: 
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Praca i odpoczynek
Frekwencja: 
155

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%94%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BD-%E1%BC%94%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C