ἐλάσσων ἔλασσον

Search Lemma: 
ἐλάσσων
DEFINITION: 
daha küçük, daha aşağı, daha az (comp. μικρός)
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 3. çekim grubu, -ων, -ον bitimli
ANLAMSAL ALAN: 
Ölçüler ve Sayılar
FREQUENCY RANK: 
220

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%90%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CF%89%CE%BD-%E1%BC%94%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD