ἐλάσσων ἔλασσον

Hasło: 
ἐλάσσων
Definicja: 
mniejszy, mniej, mniej liczny (comp. od μικρός)
Część mowy: 
Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
220

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%90%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CF%89%CE%BD-%E1%BC%94%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD