ἐλάσσων ἔλασσον

Search Lemma: 
ἐλάσσων
DEFINITION: 
mai mic, mai puţin (comp. de la μικρός)
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a III-a -ων, -ον
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
220

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%90%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CF%89%CE%BD-%E1%BC%94%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD