ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο

Search Lemma: 
ἐκεῖνος
DEFINITION: 
(bahsi geçen birşeyden söz ederken) bu, o, şu
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zamir
ANLAMSAL ALAN: 
Zamirler/Soru Sözcükleri
FREQUENCY RANK: 
54

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%90%CE%BA%CE%B5%E1%BF%96%CE%BD%CE%BF%CF%82-%E1%BC%90%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B7-%E1%BC%90%CE%BA%CE%B5%E1%BF%96%CE%BD%CE%BF