ἐκεῖνος ἐκείνη ἐκεῖνο

Hasło: 
ἐκεῖνος
Definicja: 
tamten, ów; ἐκεῖνος ... οὗτος (ten) pierwszy ... (ten) drugi, ostatni
Część mowy: 
Zaimek
Grupa semantyczna: 
Zaimki
Frekwencja: 
54

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%90%CE%BA%CE%B5%E1%BF%96%CE%BD%CE%BF%CF%82-%E1%BC%90%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B7-%E1%BC%90%CE%BA%CE%B5%E1%BF%96%CE%BD%CE%BF