ἀλλήλων –οις

Search Lemma: 
ἀλλήλων
DEFINITION: 
(semper pl.) birbirleri, (acc.) birbirlerini, (dat.) birbirlerine
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zamir
ANLAMSAL ALAN: 
Zamirler/Soru Sözcükleri
FREQUENCY RANK: 
151

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%80%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BB%CF%89%CE%BD-%E2%80%93%CE%BF%CE%B9%CF%82