ἀλλήλων –οις

Hasło: 
ἀλλήλων
Definicja: 
(tylko w przypadkach zależnych pl.) jeden drugiego, wzajemnie, siebie nawzajem
Część mowy: 
Zaimek
Grupa semantyczna: 
Zaimki
Frekwencja: 
151

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%80%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BB%CF%89%CE%BD-%E2%80%93%CE%BF%CE%B9%CF%82