ἀλλήλων –οις

Search Lemma: 
ἀλλήλων
DEFINITION: 
(doar cazuri oblice la plural) unul pe altul
PARTE DE VORBIRE: 
pronume
GRUP SEMANTIC: 
Pronume/Interogative
FREQUENCY RANK: 
151

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%80%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BB%CF%89%CE%BD-%E2%80%93%CE%BF%CE%B9%CF%82