χώρα χώρας, ἡ

Search Lemma: 
χώρα
DEFINITION: 
yer, memleket, bölge, alan
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 1. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Dünya
FREQUENCY RANK: 
188

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82-%E1%BC%A1