χώρα χώρας, ἡ

Search Lemma: 
χώρα
DEFINITION: 
pământ, teritoriu; loc
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea I
GRUP SEMANTIC: 
Pământ
FREQUENCY RANK: 
188

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82-%E1%BC%A1