χώρα χώρας, ἡ

Hasło: 
χώρα
Definicja: 
kraj; miejsce
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Ziemia
Frekwencja: 
188

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82-%E1%BC%A1