φίλος φίλη φίλον

Search Lemma: 
φίλος
DEFINITION: 
değerli, aziz, canan
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Aile ve Arkadaşlık ve Ev
FREQUENCY RANK: 
153

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%B7-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%BD