φίλος φίλη φίλον

TEST TRANSLATION: 
φίλος
DEFINITION: 
محبوب، عزيز، ودود
أقسام الكلام: 
صفة: التصريف الأول والثاني
المجموعة الدلالية: 
الأسرة والصداقة والمنزل
FREQUENCY RANK: 
153

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%B7-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%BD