φίλος φίλη φίλον

Search Lemma: 
φίλος
DEFINITION: 
iubit, drag; prietenos
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Familie, prietenie şi casă
FREQUENCY RANK: 
153

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%B7-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%BD