τέκνον τέκνου, τό

Search Lemma: 
τέκνον
DEFINITION: 
erkek/kız çocuk; ürün, meyve
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Aile ve Arkadaşlık ve Ev
FREQUENCY RANK: 
380

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%84%CE%AD%CE%BA%CE%BD%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%AD%CE%BA%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C