τέκνον τέκνου, τό

Search Lemma: 
τέκνον
DEFINITION: 
copil
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a II-a
GRUP SEMANTIC: 
Familie, prietenie şi casă
FREQUENCY RANK: 
380

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%84%CE%AD%CE%BA%CE%BD%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%AD%CE%BA%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C