τέκνον τέκνου, τό

TEST TRANSLATION: 
τέκνον
DEFINITION: 
الولد ، ألابن
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثاني
المجموعة الدلالية: 
الأسرة والصداقة والمنزل
FREQUENCY RANK: 
380

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%84%CE%AD%CE%BA%CE%BD%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%AD%CE%BA%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C