σύν

Search Lemma: 
σύν
DEFINITION: 
(+ dat) -ile, -ile birlikte
SÖZCÜK TÜRÜ: 
edat
ANLAMSAL ALAN: 
Dolaysız Edat
FREQUENCY RANK: 
177

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%83%CF%8D%CE%BD