σύν

Hasło: 
σύν
Definicja: 
z (+ dat. sociativus lub instrumentalis)
Część mowy: 
Przyimek
Grupa semantyczna: 
Przyimki bezkierunkowe
Frekwencja: 
177

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%83%CF%8D%CE%BD