σύν

Search Lemma: 
σύν
DEFINITION: 
cu (+ dat de însoţire sau mijloace)
PARTE DE VORBIRE: 
prepoziţie
GRUP SEMANTIC: 
Prepoziţie fără direcţie
FREQUENCY RANK: 
177

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%83%CF%8D%CE%BD