σχῆμα σχήματος, τό

Search Lemma: 
σχῆμα
DEFINITION: 
şema, tavır; şekil, biçim, davranış
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Ölçüler ve Sayılar
FREQUENCY RANK: 
257

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%83%CF%87%E1%BF%86%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C