σχῆμα σχήματος, τό

TEST TRANSLATION: 
σχῆμα
DEFINITION: 
الهيئة ، الشكل ، المظهر ، الرمز
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث
المجموعة الدلالية: 
المقاييس والأعداد
FREQUENCY RANK: 
257

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%83%CF%87%E1%BF%86%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C