σχῆμα σχήματος, τό

Hasło: 
σχῆμα
Definicja: 
kształt, figura, wygląd, charakter
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
257

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%83%CF%87%E1%BF%86%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C