σημεῖον σημείου, τό

Search Lemma: 
σημεῖον
DEFINITION: 
işaret, bayrak, iz
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Gösterme ve Bulma
FREQUENCY RANK: 
234

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%E1%BF%96%CE%BF%CE%BD-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C