σημεῖον σημείου, τό

Search Lemma: 
σημεῖον
DEFINITION: 
semn, semnal
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a II-a
GRUP SEMANTIC: 
A arăta şi a afla
FREQUENCY RANK: 
234

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%E1%BF%96%CE%BF%CE%BD-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C