σημεῖον σημείου, τό

TEST TRANSLATION: 
σημεῖον
DEFINITION: 
العلامة ، الاشارة ، الرمز ، آية
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثاني
المجموعة الدلالية: 
العرض والوِجدان
FREQUENCY RANK: 
234

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%E1%BF%96%CE%BF%CE%BD-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C