πῦρ πυρός, τό

Search Lemma: 
πῦρ
DEFINITION: 
ateş, şimşek, göz feri, aşk ateşi
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Dünya Düzeni
FREQUENCY RANK: 
219

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%E1%BF%A6%CF%81-%CF%80%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%8C