πῦρ πυρός, τό

TEST TRANSLATION: 
πῦρ
DEFINITION: 
النار
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث
المجموعة الدلالية: 
النّظام العالَمي
FREQUENCY RANK: 
219

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%80%E1%BF%A6%CF%81-%CF%80%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%8C