πᾶς πᾶσα πᾶν

Search Lemma: 
πᾶς
DEFINITION: 
bütün, tüm, her
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu kuralsız
ANLAMSAL ALAN: 
Ölçüler ve Sayılar
FREQUENCY RANK: 
27

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%E1%BE%B6%CF%82-%CF%80%E1%BE%B6%CF%83%CE%B1-%CF%80%E1%BE%B6%CE%BD