πᾶς πᾶσα πᾶν

Search Lemma: 
πᾶς
DEFINITION: 
tot, toţi; totul (cu articol)
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv neregulat de declinarea a III-a
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
27

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%E1%BE%B6%CF%82-%CF%80%E1%BE%B6%CF%83%CE%B1-%CF%80%E1%BE%B6%CE%BD