πᾶς πᾶσα πᾶν

Hasło: 
πᾶς
Definicja: 
każdy, wszyscy; cały (z rodzajnikiem)
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja nieregularna
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
27

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%E1%BE%B6%CF%82-%CF%80%E1%BE%B6%CF%83%CE%B1-%CF%80%E1%BE%B6%CE%BD