πούς ποδός, ὁ

Search Lemma: 
πούς
DEFINITION: 
ayak, bacak, pati
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Vücut Bölümleri
FREQUENCY RANK: 
221

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%82-%E1%BD%81