πούς ποδός, ὁ

Search Lemma: 
πούς
DEFINITION: 
picior
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a consonantică
GRUP SEMANTIC: 
Părţi ale trupului
FREQUENCY RANK: 
221

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%82-%E1%BD%81