πούς ποδός, ὁ

TEST TRANSLATION: 
πούς
DEFINITION: 
القدم
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث
المجموعة الدلالية: 
أعضاء الجسم
FREQUENCY RANK: 
221

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%82-%E1%BD%81