πλήν

Search Lemma: 
πλήν
DEFINITION: 
(prep. +gen.) hariç, dışında; (conj.) -ması dışında, - olmasaydı, ne var ki
SÖZCÜK TÜRÜ: 
edat
ANLAMSAL ALAN: 
Dolaysız Edat
FREQUENCY RANK: 
304

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%CE%BB%CE%AE%CE%BD